اين شرکت به عنوان يکي از بزرگترين شرکتهاي توليدي خاورميانه اين افتخار را دارد که با گسترش بي نظير سرويس دهي خود در سرعت بخشيدن به رشد صنعت منطقه در طول دو دهه تلاش نموده است .

کيفيت مواد خام و پيشرفت تکنيکي مهارتها با کمک مدرنترين ماشين آلات، فنرلول ايران را به صورت يکي از م
عيارهاي ارزيابي در توسعه مورد توجه قرارداده است .

کار گروهي در بدست آوردن استاندارد ها در سطح بالا، از ارزشهاي مشترک تمام اعضا متعهد و نيروهاي انساني در اين شرکت مشتري مدار محسوب مي گردد .

اين شرکت در توليدات خود به مشخصات و خواسته هاي نقشه و مشتري هر دو اهميت داده و در انتخاب مواد از بهترين شرکتهاي توليد کننده فولادهاي فنري مواد کربني – ضد زنگ – آلياژي ( کروم و اناليوم ) فسفر برنز و … تهيه مي نمايد .