صنایع ریلی

اين شرکت در تامين فنرهاي مورد نياز در صنايع ريلي و واگنهاي مخصوص تجربه اي کافي داشته و توانايي توليد فنر با حداکثر قطر مفتول 50 ميليمتر را دارا مي باشد .