نفت و گاز و پتروشیمی

اين شرکت توانايي توليد فنرهاي دقيق و حساسي با قطر مفتول بالا که در اين صنعت مورد نياز است را دارا مي باشد و مي تواند مطابق مشخصات مشتريان فنرها را توليد نمايد .