هیدرولیک و پنوماتیک

اين شرکت در تامين انواع فنرهاي دقيق و حساس مورد نياز صنايع هيدروليک و پنوماتيک نقش بسزايي دارد. اين فنرها هم در محصولات خودرویی و هم در جکها و پمپهاي هيدروليک و پنوماتيک مورد استفاده قرار مي گيرند.