فنرهای کششی

يکي از محصولات اين شرکت فنرهاي کششي مي باشد که با تحت کشش قرار گرفتن واعمال نيرو وظيفه خود را به انجام مي رساند . اين قبيل فنرها توسط دستگاههاي تمام اتوماتيک پيشرفته که قابليت انجام چندين عمل را دارا مي باشد . بطور کامل توليد مي گردند . اين فنرها بر اساس مشخصات مورد نظر مشتري و با رعايت موراد زير توليد مي گردند .

1- سايز مفتور از 0.1 ميليمتر الي 32 ميليمتر

2- سطح مقطع گرد ٬ چهار گوش و بيضي

3- موارد مصرفي شامل فولادهاي کربني – ضد زنگ آلياژي و فسفر برنز

4- تيراژ توليدي از 1 الي  ميليونها عدد

5- تلرانس توليدي بر اساس استاندارد DIN 2097 يا مشخصات مورد نظر مشتري
براي دريافت اطلاعات بيشتر راجع به فنرهاي کششی مي توانيد امروز با شرکت فنرلول ايران تماس حاصل فرمائيد .